Årsmøte NVIO avd Drammen og omegn

Årsmøte NVIO avd Drammen og omegn

Publisert av Jan Anders Larsen den 17.02.23.

NVIO Drammen og omegn hadde årsmøte på Veteranhuset på Musøya, den 14. februar 2023, med påfølgende veterantreff med Pizza og gode samtaler.

Takk til alle som stilte på årsmøte og veterantreff etter årsmøte.
Vil også rette en stor takk til de som gikk ut av styret for den jobben som er utført.
Så får vi ønske det nye styret lykke til, og har stor tro på at dette blir moro fremover, for styret og alle våre medlemmer og veteraner.